Kręgosłup. Seria Diagnostyka Obrazowa Przypadki Kliniczne


B.C. Bowen, red. J. Walecki

Kręgosłup. Seria Diagnostyka Obrazowa Przypadki Kliniczne

Cena detaliczna: 134,00 zł
Twoja cena: 125,63 zł

Wydawnictwo: Urban & Partner
Oprawa: miękka
Numer katalogowy: 341541
ISBN: 978-83-7609-035-1
Dostępność: 3 - 5 dni

Do koszyka


Poleć znajomym:Kręgosłup. Seria Diagnostyka Obrazowa Przypadki Kliniczne - opis

Książki z tej serii są przeznaczone dla rezydentów, lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego i praktykujących radiologów.
Każdy tytuł z serii jest podzielony na trzy części, różne pod względem trudności interpretacyjnej i częstości występowania danego przypadku w praktyce klinicznej.
Pierwsza część nazwana "Runda wstępna" charakteryzuje się niewielką trudnością interpretacyjną i jest przeznaczona dla rezydentów specjalizujących się w radiologii.
Część druga " Krytyczne spojrzenie" wymaga poszerzonej wiedzy i doświadczenia klinicznego.
Trzecia część - " Próba sił" jest natomiast przeznaczona dla wykładowców i praktykujących radiologów, którzy potrafią opisać przedstawione na zdjęciach patologie i przypisać im prawdopodobne rozpoznanie.
Opisane przypadki zachęcają do dyskusji i pobudzają zdolność medycznego rozumowania.

Kręgosłup. Seria Diagnostyka Obrazowa Przypadki Kliniczne - spis treści

Runda wstępna
Stenoza kanału kręgowego, odcinek lędźwiowy
Zapalenie krążka międzykręgowego/zapalenie kości i szpiku kostnego, odcinek lędźwiowy
kręgosłupa
Obrazowanie przepływu p.m.-rdz.
Pooperacyjna, nawrotowa przepuklina krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym
Jednostronne zwichnięcie powierzchni stawowej, odcinek szyjny Rotacyjne zniekształcenie w stawie szczytowo-obrotowym (atlantoaxial rotatory deformity)
Choroba Pageta, odcinek lędźwiowy
Pourazowe zamknięcie tętnicy kręgowej
Zespół regresji ogonowej (caudal regression syndroe) Torbiel Tarlova
Pęknięcie pierścienia włóknistego na wielu poziomach i nawrotowa przepuklina krążka
międzykręgowego, odcinek lędźwiowy
Nerwiak osłonkowy (schwannoma), kość krzyżowa Tłuszczak podtwardówkowy (wewnątrztwardówkowy), odcinek szyjny
Przepuklina oponowa boczna, odcinek piersiowy
Strzałkowa, nadtwardówkowa przegroda linii pośrodkowej
Przepuklina krążka międzykręgowego z lokalizacją wymuszoną przez przegrodę liniipośrodkowej
Poluzowanie śruby zespalającej nasadę łuku
Gruźlica w lokalizacji mózgowej i kręgosłupowej
Przepuklina krążka międzykręgowego (ekstruzja), odcinek lędźwiowy Choroba Pageta, odcinek szyjny
Sarkoidoza, ogon koński
Nerwiak osłonkowy nadtwardówkowy, odcinek szyjny Mięsak zaotrzewnowy (retroperitoneal sarcoma)
Reumatoidalne zapalenie stawów (H r.z.s.) u dorosłych
Zapalenie pajęczynówki, odcinek lędźwiowy
Samoistne zmniejszenie się przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym
Tłuszczak wewnątrztwardówkowy, stożek rdzenia Os odontoideum
Gruźlicze zapalenie opon Złamanie z oddzieleniem się masywu stawowego
Wzmocnienie kontrastowe korzeni nerwowych skojarzone z przepukliną krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym
Rozwarstwienie tętnicy kręgowej Tłuszczak nici końcowej
Kręgozmyk z obecnością kręgoszczeliny (isthmic, spondylolytic, spondylolisthesis) Choroba Baastrupa
Mnogie oponiaki, neurofibromatoza typu 2
Nerwiakowłókniaki w lokalizacji krzyżowej, neurofibromatoza typu 1 Wertebroplastyka
Podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym
Przepuklina tłuszczowo-oponowo-rdzeniowa ( lipomyelomeningocele)
Obustronne przeznasadowe żyły lędźwiowe wstępujące Zespół Devica (neuromyelitis optica, zapalenie rdzenia i nerwu wzrokowego)
Przepuklina krążka międzykręgowego (boczna) z blizną okołokrążkową, odcinek
lędźwiowy kręgosłupa
Artropatia neurogenna ( kręgosłup Charcota)
Skostnienie więzadła podłużnego tylnego (ossification of the posterior longitudinal ligament - OPLL)
Ropień nadtwardówkowy, odcinek piersiowy kręgosłupa
Iniekcje steroidów do przestrzeni nadtwardówkowej ( ESI)

Złamanie zęba obrotnika bez wytworzenia zrostu kostnego
Przepuklina krążka międzykręgowego, odcinek szyjny kręgosłupa
Dyskogram ukazujący lewostronną przepuklinę boczną (tj. wpuklającą się do
otworu międzykręgowego)
Malformacja Chiariego II z hydromielią
Przerzuty raka prostaty do kręgosłupa z szerzeniem się w przestrzeni nadtwardówkowej
CPPD - choroba z odkładania kryształów pirofosforanu wapnia
Zwapniały oponiak wewnątrztwardówkowy, odcinek piersiowy kręgosłupa
Histiocytoza z komórek Langerhansa (LCH), krąg płaski (vertebra plana)
Wrodzona torbiel pajęczynówki
Przerzuty do opony miękkiej (rak piersi)
Przepuklina krążka międzykręgowego ( sekwestracja), odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Kostnienie więzadła żółtego (OLF)
Rozszczepienie rdzenia (diastematomyelia), dwa worki oponowe
Tłuszczakowatość nadtwardówkowa ( epidural lipomatosis)
Właściwa gra
Torbiel tętniakowata kości (aneurysmal bone cyst - ABC), poziom C2
Oponowa przetoka tętniczo-żylna
Anemia sierpowatokorwinkowa (Hb SS) z zapaleniem kości i szpiku oraz ropniem
nadtwardówkowym, odcinek lędźwiowy
Struniak (chordoma), odcinek krzyżowy
Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis), odcinek szyjny
Chłoniak kręgosłupa z poszerzeniem żył nadtwardówkowych
Tłuszczak podtwardówkowy (intradural lipoma), odcinek lędźwiowy
Pourazowa przepuklina krążka międzykręgowego, odcinek szyjny
Przerzuty naśladujące zapalenie krążka międzykręgowego/zapalenie kości i szpiku
Rozsiew wyściółczaka stożka rdzeniowego do centralnego układu nerwowego
Przepuklina krążka międzykręgowego (sekwestracja), odcinek szyjny
Podtwardówkowy, torbielowaty potworniak
Objaw płynu (fluid sign)
Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (CIDP)
Przewlekłe osteoporotyczne złamania kompresyjne indukowane steroidami
Kręgosłup dziecka, prawidłowy obraz w badaniu MR
Stwardnienie rozsiane (SM) naśladujące obecność guza
Obustronne zwichnięcie powierzchni stawowych z zespołem centralnym rdzenia kręgowego
Przemieszczony tylnie przeszczep kostny
Zewnątrztwardówkowa-wewnątrztwardówkowa malformacja tętniczo-żylna na poziomie C1-C2
Wyściółczak śluzowo-brodawkowaty (myxopapillary ependymoma)
Naczyniak płodowy (hemangioblastoma), górny odcinek piersiowy
Łagodny naczyniak kręgowy
Komora końcowa (terminal ventricle) i syringohydromielia
Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej
Kostniak kostnawy (osteoid osteoma), odcinek lędźwiowy
Oponiak wewnątrztwardówkowy (intradural meningioma), odcinek piersiowy
Chłoniak
Zbiornik środka cieniującego (Pantopaque), odcinek piersiowy
Torbiel pajęczynówki ( po zabiegu chirurgicznym), odcinek piersiowy
Zespół Guillaina i Barregó
Struniak w odcinku szyjnym
Sarkoidoza odcinka szyjnego
Kostniak zarodkowy w odcinku szyjnym kręgosłupa
Torbiel neurenteryczna (enterogenna)

Dystrofia mięśniowa
Złamanie zmęczeniowe kości krzyżowej (z niedoboru) i sakroplastyka
Torbiel maziówkowa stawu międzykręgowego
Wyściółczak w odcinku szyjnym
Złośliwy guz wywodzący się z pochewki nerwu obwodowego
Naczyniak jamisty (przekształcenie jamiste, cavernoma)
Pierwotny chłoniak naciekający kręg i przestrzeń nadtwardówkową
Białaczka
Zawał rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym
Nerwiakowatość typu I z uciskiem rdzenia kręgowego
Osłoniak podtwardwkowy w odcinku szyjnym kręgosłupa
Przepuklina krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
Przerzuty wewnątrzrdzeniowe (rak sutka)
Kryptokokoza
Seronegatywna spondyloartropatia z dysplazją opony twardej i zapaleniem pajęczynówki
Pourazowa rzekoma przepuklina oponowa
Okcypitalizacja kręgu szczytowego z wgłobieniem zęba obrotnika
Ostra faza stwardnienia rozsianego
Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)
Naczyniak płodowy nici końcowej
Malfiormacja Chiariego typu I
Zwyrodnieniowe zapalenie maziówki stawów międzykręgowych w odcinku szyjnym
Przerzuty glejaka wielopostaciowego do przestrzeni podpajęczynowkowej kręgosłupa
Wyściółczak z komponentą torbielowatą w odcinku szyjnym rdzenia
Wewnątrzrdzeniowa malformacja tętniczo-żylna (typ kłębkowy) na poziomie Th12
Osiadanie czaszki
Torbiel naskórkowa w odcinku lędźwiowym
Ropień nadtwardówkowy na pograniczu piersiowo-lędźwiowym
Naciek nowotworowy nerwów i splotu krzyżowego
Zawał stożka rdzenia
Przetoka tętniczo-żylna opony twardej na poziomie Th11
Wyzwanie
Mięśniakotłuszczak podtwardówkowy w odcinku piersiowym
Zwyrodnienie Wallera w odcinku szyjnym
Jałowa martwica trzonu kręgu
Jednostronny zawał rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
Ostry krwiak podtwardówkowy w obrębie kanału kręgowego
Wewnątrzkręgosłupowy zbiornik gazu
Mielopatia popromienna
Dysplazja włóknista z zajęciem wielu kości
Sznurowe zwyrodnienie rdzenia
Listeriowe zapalenie rdzenia kręgowego/ zapalenie pnia mózgu
Szczelina nasady łuku
Ostre wapniejące zapalenie ścięgien mięśni przedkręgowych
Choroba Charcota-Marie'a-Tootha (dziedziczna ruchowo-czuciowa polineuropatia typu I)
Ekspansywna laminoplastyka typu open-door
Szpiczak plazmocytowy
Szczątkowy ogon
Szczelina cieśni
Przemieszczenie szczytowo-obrotowe z okcypitalizacją kręgu szczytowego
Ropień rdzenia
Gruźlica krtani i gruźlicze zapalenie stawów kręgosłupa

Ostry zawał trzonu kręgu
Krwawienie podpajęczynówkowe ze zorganizowanym krajem
Glikogenoza dorosłych
Zapalenie rdzenia spowodowane zakażeniem wirusem ospy wietrznej
Postępujący rdzeniowy zanik mięśni
Choroba Dejerine'a-Sottasa (dziedziczna ruchowo-czuciowa neuropatia typu III)
Przerzut maskowany przez guzek Schmorla
Samoistny ostry krwiak nadtwardówkowy
Choroba Scheuermanna
Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego
Złośliwy naczyniak trzonu kręgu
Naczyniakotłuszczak nadtwardówkowy
Kifoplastyka z zapaleniem krążka międzykręgowego/zapaleniem kości
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
Krwotok śródrdzeniowy (ostry) w przebiegu wyściółczaka
Torbiel wyściółkowa
Nerwiak zwojowy
Pogrubienie pnia lędźwiowo-krzyżowego
Podtwardówkowy osłoniak w odcinku szyjnym kręgosłupa
Zwapniała przepuklina krążka międzykręgowego u dziecka
Włókniak kostniejący
Pęknięta torbiel okołokorzeniowa w odcinku piersiowym kręgosłupa
Iopendylat naśladujący tłuszczaka podtwardówkowego
Obłoniak w odcinku lędźwiowym
Wznowa torbieli skórzastej w odcinku lędźwiowym
Seronegatywne zapalenie stawów międzykręgowych w przebiegu choroby Crohna
Złośliwy guz włóknisty rodzaju histiocytoma indukowany napromienianiem
Przyzwojak ogona końskiego
Torbiel pajęczynówki zlokalizowana nadtwardówkowo w obrębie kręgosłupa
Podciśnienie p.m.-rdz. (i hipowolemia)
Struniak w odcinku piersiowym
Melanocytoma oponowa w odcinku piersiowym
Wrodzony brak nasady łuku
Ropniak podtwardówkowy
Diastematomielia w odcinku lędźwiowym
Torbiel bąblowcowa kręgosłupa
Skorowidz

Nowości z kategorii Schorzenia, urazy kręgosłupa:


Nowości z kategorii Diagnostyka obrazowa:


Nowości z kategorii Diagnostyka w ortopedii:

Dna moczanowa
Dna moczanowa
Cena 25,80 zł